Przejścia szczelne przez ścianę studni

Produkowane przez naszą firmę produkty posiadają Aprobatę Techniczną ITB, czyli pozytywną ocenę techniczną przydatności do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których są montowane. Prezentujemy specyfikacje naszych najbardziej popularnych produktów, wśród których znajdują się przede wszystkim stopnie żeliwne i powlekane, a także przejścia szczelne przez ścianę. W załączonych deklaracjach własności użytkowych można znaleźć dane dotyczące kodu identyfikacyjnego typu wyrobu, zastosowanie, adres kontaktowy producenta, a także deklarowane właściwości użytkowe produktu budowlanego. Wszystkie zamieszczone deklaracje dotyczą wyłącznie wyrobów z logo „PrefEKO” trwale wytłoczonego na powierzchni.PrefEKO

 
tel. 609 737 059