wobwsz.pl

Nasz projekt jest efektem wytężonej pracy doświadczonych biochemików żywienia, którzy zgodzili się zamieścić wszystkie znane im informacje na temat spożywanych przez nas składników żywieniowych.
Autorzy przeprowadzili dokładne analizy 10 tysięcy diet i zbadali wpływ poszczególnych składników na nasz organizm, czego owocem są zawarte na stronie artykuły.


9 wpis

24 wpis

21 wpis

20 wpis

8 wpis